Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Ενοικιαστές Κατοικιών: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα πορεύονται οι περισσότεροι ενοικιαστές όταν υπογράφουν συμβόλαια για μισθώσεις κατοικίας.


Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Ενοικιαστές Κατοικιών


Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα πορεύονται οι περισσότεροι ενοικιαστές όταν υπογράφουν συμβόλαια για μισθώσεις κατοικίας. Όχι μόνο αγνοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αλλά συνήθως υπογράφουν καταχρηστικούς όρους χωρίς καν να τους διαβάσουν και μετά... τρέχουν και δεν φτάνουν. Τα τυποποιημένα συμβόλαια που πωλούνται στα χαρτοπωλεία είναι κάθε άλλο παρά μία «τυπική διαδικασία». Σε κάποιους από τους όρους τους π.χ αναφέρουν ότι ο ενοικιαστής ευθύνεται για όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις βλάβες του ακινήτου, ότι για να φιλοξενήσει κάποιον χρειάζεται έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη, ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιθεωρεί το σπίτι όποτε θέλει και άλλους οι οποίοι ευνοούν μόνον αυτόν, με αποτέλεσμα οι ενοικιαστές να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης εκ μέρους των ιδιοκτητών που κατά τεκμήριο είναι πιο υποψιασμένοι.

Ενώ όταν προετοιμάζονται για μια επαγγελματική μίσθωση οι ενοικιαστές χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα, όταν υπογράφουν για τη μίσθωση του σπιτιού τους δείχνουν αξιοσημείωτη αδιαφορία αν προσθέσουμε σε αυτό και την έλλειψη συναλλακτικής πείρας. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι τα τυποποιημένα μισθωτήρια συμβόλαια που πωλούνται σε βιβλιοχαρτοπωλεία έχουν συνταχθεί μονομερώς προς το συμφέρον των ιδιοκτητών και οι διατάξεις τους στην ουσία μειώνουν την προστασία που ο νόμος παρέχει στον μισθωτή. Για τους λόγους αυτούς οι νομικοί του Συλλόγου μας συμβουλεύουν να διαβάζουμε διεξοδικά το κείμενο που θα υπογράψουμε και να απαιτούμε τη διαγραφή κάθε διάταξης που αναφέρει ότι «για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου» ή ότι «για κάθε μελλοντική δαπάνη ευθύνεται αποκλειστικά ο μισθωτής».

1. Οι μισθώσεις κατοικίας έχουν υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια τριών ετών. Συνεπώς: Αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μικρότερη από τρία έτη, έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στο ακίνητο για όλη την τριετία. Αντιστρόφως, αν κατά τη λήξη της μίσθωσης θέλετε να φύγετε, ο ιδιοκτήτης μπορεί να απαιτήσει ως αποζημίωση τα ενοίκια που θα χάσει ως το τέλος της τριετίας. Αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη από τρία έτη, ισχύει η διάρκεια που συμφωνήσατε.

2. Αν το ακίνητο εμφανίζει βλάβες ή ελαττώματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν σας ενημέρωσε πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, έχετε δικαίωμα: Να απαιτήσετε την επιδιόρθωση του ελαττώματος με έξοδα του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα τη μείωση (ή και μη καταβολή) του ενοικίου ως το χρονικό σημείο της επισκευής. Να ζητήσετε αποζημίωση για τα επιπλέον έξοδά σας λόγω του ελαττώματος. Αν ο ιδιοκτήτης αρνείται να επιδιορθώσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογη προθεσμία, έχετε δικαίωμα να λύσετε τη μίσθωση και να ζητήσετε αποζημίωση για όλα τα έξοδά σας εξαιτίας του ελαττώματος.

3. Αν θέλετε να αφήσετε το ακίνητο πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων να σας εγείρει αγωγή ο ιδιοκτήτης σας διεκδικώντας ενοίκια από εσάς, να επισκέπτεστε τους έμπειρους νομικούς μας στα γραφεία του συλλόγου μας και να τους συμβουλεύεστε, γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θέλει την ανάλογη αντιμετώπιση.