ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ 


    Μία μεγάλη παρεξήγηση υπάρχει σχετικά με την υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή εγγυήσεως κατά την σύναψη της μίσθωσης. Οι μισθωτές αλλά και οι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι ο μισθωτής κατά την κατάρτιση της μίσθωσης, είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε μίσθωση κατοικίας υποχρεούται να καταβάλει τουλάχιστον ένα η και δύο μισθώματα σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης και μάλιστα πιστεύουν ότι η υποχρέωση αυτή πηγάζει κατ΄ευθείαν από τον νόμο. Η αντίληψη αυτή είναι τελείως εσφαλμένη.

     Κανένας νόμος ούτε ο Αστικός Κώδικας ούτε οι νόμοι που διέπουν τις μισθώσεις δεν προβλέπουν υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλει εγγύηση κατά την κατάρτιση της μίσθωσης πολύ περισσότερο βέβαια δεν προβλέπεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει δύο μισθώματα σαν εγγύηση. Η υποχρέωση αυτή έχει καθιερωθεί εθυμοτυπικά και επομένως δεν είναι δεσμευτική για τον μισθωτή. Ο υποψήφιος μισθωτής μπορεί κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της μίσθωσης να διαπραγματευθεί ελεύθερα το αν θα καταβάλει εγγύηση ποιου ύψους εγγύηση θα καταβάλει αλλά ακόμη και τους όρους με τους οποίους θα καταβάλει αυτή δηλαδή αν θα αναπροσαρμόζεται αν θα επιστραφεί άτοκα η έντοκα καθώς και αν έχει το δικαίωμα να την συμψηφίσει με τα τελευταία μισθώματα πριν από την αποχώρησή του από το μίσθιο. Κατά συνέπεια τίποτε δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο και θα πρέπει πάντα να διαπραγματευόμαστε οτιδήποτε σχετικό με την εγγύηση.

       Εν άλλο θέμα που δημιουργείται συχνά είναι το θέμα της επιστροφής της εγγύησης κατά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι εκμισθωτές κατά την λήξη της μίσθωσης να αρνούνται να επιστρέψουν την εγγύηση επικαλούμενοι διάφορες αβάσιμες δικαιολογίες. Η υποχρέωση επιστροφής της εγγύησης εφ΄οσον ο μισθωτής είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του είναι αναμφισβήτητη και για τον λόγο αυτό οι μισθωτές θα πρέπει να επιμένουν στην επιστροφή της. Οσον αφορά όμως το θέμα αν ο μισθωτής  δικαιούται να συμψηφίσει την εγγύηση με κάποια μισθώματα πριν την λήξη της μίσθωσης ώστε να μην μπορεί να την παρακρατήσει εν συνεχεία ο εκμισθωτής, είναι καθαρά θέμα διατύπωσης του μισθωτηρίου και καλό θα είναι όποιος ενοικιαστής θέλει να το κάνει να επικοινωνεί πρώτα με τον σύλλογο για να πάρει μία υπεύθυνη γνώμη  ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένος.