Οδηγίες προς τους νέους φοιτητές υποψήφιους ενοικιαστές


   ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ      

 

   Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ συγχαίρει όλους τους νέους φοιτητές που  πέτυχαν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας και τους εύχεται καλή πρόοδο.

    Συγχαίρει επίσης και ολα εκείνα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις έστω και αν δεν πέτυχαν διότι και μόνον η συμμετοχή στις πανελληνιες εξετάσεις με τον τρόπο που γίνονται στην χώρα μας είναι απο μόνη της δοκιμασία και άθλος.

   Όμως πριν ακόμη τα παιδιά και οι γονείς τους συνειδητοποιήσουν και απολαύσουν την επιτυχία τους αρχίζει η περιπέτεια της αναζήτησης κατοικίας για όσα τουλάχιστον παιδιά εισήχθησαν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

   Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης  αποτελεσμάτων γέμιζουν  τα μεσιτικά γραφεία με παιδιά και γονείς που αναζητούν κατοικία προς μίσθωση. Σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν σχολές παρατηρείται το φαινόμενο γονείς και παιδιά να περιμένουν δύο και τρείς ώρες στα μεσιτικά γραφεία μέχρι να έλθει η σειρά τους να ασχοληθεί μαζί τους ο μεσίτης. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι από την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αλλά ακόμη και πριν από αυτήν στις πόλεις που έχουν σχολές αρχίζει ένα τρελό πανηγύρι εκμετάλλευσης  και αισχροκέρδειας εκ μέρους των ιδιοκτητών- εκμισθωτών φοιτητικών κατοικιών.

   Είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των σπιτιών που προσφέρονται προς μίσθωση είναι σε κακή έως άθλια κατάσταση σαν  να απευθύνονται σε ανθρώπους χαμηλότατου βιοτικού επιπέδου και όχι στους αυριανούς επιστήμονες και στο μέλλον και την ελπίδα της χώρας ενώ όταν προσφέρονται επιπλωμένα η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.  Φυσικά οι τιμές που ζητούνται ποτέ δεν είναι αντίστοιχες της ποιότητας κατασκευής των προσφερομένων κατοικιών, αλλά είναι αντίστοιχες των ορέξεων του κάθε εκμισθωτή και της εκμετάλλευσης της δραματικής έλλειψης στέγης στις πόλεις που έχουν σχολές, και φυσικά στην έλλειψη στοιχειώδους συνείδησης μεγάλου μέρους των εκμισθωτών φοιτητικών κατοικιών

  Βεβαίως την μεγαλύτερη ευθύνη φέρει η πολιτεία που επί πολλά έτη δεν έχει καμία στεγαστική πολιτική για τους φοιτητές, οι φοιτητικές εστίες είναι ανεπαρκείς και εν πολλοίς άθλιες, και κυρίως δεν φρόντισε καν να ασκήσει ένα προληπτικό έλεγχο στην κατάσταση των κατοικιών  που προσφέρονται για μίσθωση σε φοιτητές  αλλά και στα μισθώματα που ζητούνται. Είναι γεγονός ότι η ελεύθερη οικονομία διέπεται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά όταν η ζήτηση είναι τεράστια και η προσφορά μηδαμινή όπως συμβαίνει στην αγορά της  φοιτητικής  κατοικίας  απαιτείται η επέμβαση της πολιτείας σε ακραίες καταστάσεις και μάλιστα όταν πρόκειται για την προστασία της ευαίσθητης ομάδας των φοιτητών. Βεβαίως τέτοια ευαισθησία δεν είδαμε από την πολιτεία και τις εκάστοτε κυβερνήσεις ούτε στο παρελθόν αλλά ούτε και στο παρόν και βέβαια δεν είδαμε ούτε από τους εκμισθωτές. Δεν θα πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε ότι πολλές φορές επελέγησαν πόλεις προκειμένου να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά ιδρύματα με γνώμονα την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, χωρίς να ληφθεί καν υπ όψιν η δυναμική της πόλης σε κατοικίες ώστε να είναι δυνατή η αξιοπρεπής στέγαση των φοιτητών.

    Εμείς σαν σύλλογος προστασίας ενοικιαστών και γνώστες της πραγματικά δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι  φοιτητές και οι γονείς τους  για την ανεύρεση κατοικίας, θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές σαν ελάχιστη προσφορά μας στην πραγματικά δύσκολη υπόθεση της αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, σχετικά με το τι, θα πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους οι φοιτητές πριν προχωρήσουν στην μίσθωση της κατοικίας τους.

  Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ενοικιαστές και βεβαίως και οι φοιτητές ενοικιαστές, όταν υπογράφουν μισθωτήρια  όχι μόνο αγνοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αλλά συνήθως υπογράφουν καταχρηστικούς όρους χωρίς καν να τους διαβάσουν. Τα τυποποιημένα συμβόλαια που πωλούνται στα βιβλιοπωλεία και τα περίπτερα αλλά και αυτά που συνήθως έχουν στα χέρια τους οι εκμισθωτές τα οποία έχουν επεξεργαστεί προς το συμφέρον τους επί πολλά έτη,  περιέχουν όρους πολύ επιβαρυντικούς για τους μισθωτές και η υπογραφή του μισθωτηρίου κάθε άλλο παρά μία «τυπική διαδικασία» είναι. Σε κάποιους από τους όρους τους π.χ αναφέρουν ότι ο ενοικιαστής ευθύνεται για όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις βλάβες του ακινήτου, ότι για να φιλοξενήσει κάποιον χρειάζεται έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη, ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιθεωρεί το σπίτι όποτε θέλει και άλλους όρους οι οποίοι ευνοούν μόνον αυτόν, με αποτέλεσμα οι άπειροι ενοικιαστές φοιτητές,  να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης εκ μέρους των ιδιοκτητών που έχουν τεράστια εμπειρία στις μισθώσεις αφού οι περισσότεροι εκμισθώνουν χρόνια κατοικίες σε φοιτητές. Μάλιστα πολλές φορές γίνεται προσπάθεια από τους εκμισθωτές να πείσουν τους ενοικιαστές ότι οι καταχρηστικοί όροι που περιλαμβάνονται στο μισθωτήριο προβλέπονται από τον νόμο κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση . Ο νόμος καθορίζει ένα ελάχιστο πλέγμα που ισχύει στις μισθώσεις αλλά όλοι οι όροι του κάθε μισθωτηρίου μπορούν να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να τροποποιηθούν Δεν υπάρχει όρος μισθωτηρίου φοιτητικής κατοικίας  που να είναι υποχρεωτικός από τον νόμο.

 

    Ορισμένοι στοιχειώδεις κανόνες σε απλή μορφή  που θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος φοιτητής  ενοικιαστής να έχει υπ΄όψιν πριν προχωρήσει στην μίσθωση είναι οι πιο κάτω

 1]  Κατά τεκμήριο τα  σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι  παλαιότερα σε κακή κατάσταση και πιο  ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου. Είναι γεγονός ότι σε αποστάσεις 3-4 χιλιομέτρων από το κέντρο των πόλεων υπάρχουν σπίτια πιο φθηνά και σε πολύ καλλίτερη κατάσταση. Αναζητούμε  σπίτια πιο μακριά από το κέντρο της πόλης αφού όμως πρώτα ελέγξουμε   τους τρόπους μετακίνησής  προς το κέντρο και το Πανεπιστήμιο καθώς και την ύπαρξη στοιχειωδών υποδομών  στην περιοχή του σπιτιού [super market, τακτική αστική συγκοινωνία κ.λπ.]

 

2] Θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος  στο  σπίτι και κυρίως στην κατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και αν υπάρχουν ίχνη υγρασίας. Φυσικά αν το σπίτι είναι επιπλωμένο θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς και η κατάσταση των επίπλων.  Αν διαπιστώσουμε  προβλήματα θα πρέπει να τα  επισημάνουμε, στον ιδιοκτήτη , ώστε να τα διορθώσει και να απαιτήσουμε να γραφούν στο μισθωτήριο. Αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σπίτι [σπασμένα πλακάκια, ραγισμένα είδη υγιεινής, καψίματα σε πατώματα, βλάβες σε έπιπλα κ.λ.π] και δεν τα επισκευάζει ο ιδιοκτήτης θα πρέπει , αν δεχθούμε να μην επισκευασθούν, τουλάχιστον να αναφερθούν στο μισθωτήριο αναλυτικά  για να μην μας ζητηθούν στο μέλλον ευθύνες.

 

3]  Υπογράφουμε πάντα έντυπο μισθωτήριο με τους όρους της μίσθωσης και δεν αρκούμεθα μόνον στην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που κάνει ο εκμισθωτής στο  ΤΑΧΙS Θα πρέπει βεβαίως να διαβάζουμε με προσοχή το μισθωτήριο να μην υπογράφουμε όρους που δεν καταλαβαίνουμε και να μην μας πείθει ο ιδιοκτήτης ότι κάποιοι όροι στο μισθωτήριο είναι υποχρεωτικοί από τον νόμο. Σε πολλά μισθωτήρια υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο για οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στο σπίτι  υπεύθυνος για την αποκατάσταση είναι ο μισθωτής και ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση. Τον όρο αυτό δεν το αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση και τον διαγράφουμε διότι στο μέλλον μπορεί να μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και οικονομικές επιβαρύνσεις . Αν ο εκμισθωτής δεν δέχεται την διαγραφή του όρου δεν υπογράφουμε μισθωτήριο.

    Ο εκμισθωτής κατά τον νόμο έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλη  για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να απαιτήσουμε, ο εκμισθωτής με δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή υδραυλικών ηλεκτρικών ειδών, κουφωμάτων πατωμάτων κ.λ.π] και βεβαίως να επισκευάζει τις βλάβες που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης χρήσης.

  Φυσικά όλα τα ανωτέρω αναιρούνται αν υπάρξει στο μισθωτήριο ο πιο πάνω αναφερόμενος όρος σύμφωνα με τον οποίο ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση για επισκευή, όρος που όπως αναφέρουμε και πιο πάνω πρέπει να διαγράφεται

 

4] Ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης που θα αναγραφεί στο μισθωτήριο είναι υποχρεωτικός και για τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι ο ενοικιαστής δεν μπορεί να φύγει πριν λήξει ο χρόνος της μίσθωσης παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  Επομένως πριν υπογράψουμε το μισθωτήριο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το σπίτι και την διάρκεια της μίσθωσης και να μην υπογράφουμε με το σκεπτικό « ας νοικιάσω, τώρα που υπάρχει πίεση αυτό το σπίτι και μετά ψάχνω με την ησυχία μου» Αν ο μισθωτής φύγει πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου  της μίσθωσης ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει όλα τα ενοίκια μέχρι την λήξη της μίσθωσης η στην καλλίτερη περίπτωση μέχρι να ξανανοικιάσει το σπίτι και βεβαίως επειδή για τα φοιτητικά σπίτια υπάρχει ζήτηση μόνον κατά την περίοδο εκδόσεως των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων θα είναι πολύ δύσκολο να νοικιαστεί εκ νέου η κατοικία άλλη εποχή.

Στο μισθωτήριο θα πρέπει να αναγράφεται ότι το μίσθιο μισθώνεται σαν { φοιτητική κατοικία} διότι αν αναγραφεί ότι μισθώνεται σαν κύρια κατοικία ισχύει υποχρεωτικά για 3 χρόνια έστω και αν συμφωνήθηκε για λιγότερο χρονικό διάστημα χρονική περίοδος που δεσμεύει και τον φοιτητή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει πριν από την πάροδο τριών ετών.

 5]  Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.  Επομένως το αν θα καταβάλουμε εγγύηση η όχι είναι καθαρά θέμα συμφωνίας. Επίσης θέμα συμφωνίας είναι και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του ενοικίου και δεν είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται στην αρχή του μήνα εκτός αν γραφεί στο μισθωτήριο. Επιδιώκουμε να πληρώνουμε  το ενοίκιο μέσω τραπέζης προς αποφυγή ταλαιπωριών και αν δεν το πληρώνουμε  μέσω τραπέζης δεν δίνουμε  ποτέ ενοίκιο χωρίς χειρόγραφη απόδειξη.

Στις φοιτητικές μισθώσεις δεν υπάρχει χαρτόσημο ούτε συμπληρωματικός φόρος επί του μισθώματος  και επομένως αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο αρνούμεθα.

 

6] Πριν υπογράψουμε το μισθωτήριο ζητάμε να ενημερωθούμε για τα κοινόχρηστα και αν είναι δυνατόν ζητάμε να μας επιδειχθούν κοινόχρηστα του σπιτιού για προηγούμενους μήνες κυρίως χειμερινούς.

   Ζητάμε να πληροφορηθούμε επίσης για το είδος της θέρμανσης που υπάρχει στο σπίτι [αυτόνομη, κεντρική, κλιματισμός] και το εκτιμάμε αναλόγως πριν συμφωνήσουμε στο ενοίκιο αφού τα κοινόχρηστα και το είδος της θέρμανσης μπορούν να επιβαρύνουν το τελικό ποσό που θα καταβάλουμε για το σπίτι.

7]  Ζητάμε να μάθουμε αν το σπίτι έχει αυτοτελείς παροχές για ηλεκτρικό και νερό, γιατί είναι συνηθισμένο φαινόμενο περισσότερα σπίτια του ιδίου ιδιοκτήτη να έχουν κοινή παροχή ηλεκτρικού η νερού γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συνέχεια σε σχέση με την κατανάλωση και την αξίας αυτής του κάθε σπιτιού. Ζητάμε απο τον ιδιοκτήτη να μας επιδείξει εξοφλημένους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της Υδρευσης μέχρι την ημέρα που αρχίζει η δική μας μίσθωση. 

8]      Όταν υπογράψουμε μισθωτήριο ζητάμε να λάβουμε αμέσως επίσημο αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον εκμισθωτή. Τα μισθωτήρια πλέον δεν θεωρούνται στην εφορία όπως παλαιά  αλλά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΤAXIS. Επομένως θα πρέπει ο εκμισθωτής να μας δώσει αμέσως επίσημο αντίγραφο του μισθωτηρίου και να μην μας πει ότι θα το θεωρήσει πρώτα στην εφορία η θα το αναρτήσει στο ΤΑΧΙS και μετά θα μας δώσει αντίγραφο. Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο να νοικιάσει ο φοιτητής το σπίτι να μην πάρει αμέσως αντίγραφο του μισθωτηρίου και στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης να αλλάξει γνώμη βρίσκοντας καλλίτερη προσφορά και να νοικιάσει αλλού το σπίτι με αποτέλεσμα ο φοιτητής να μείνει κυριολεκτικά ξεκρέμαστος. Κατά συνέπεια με το που υπογράφουμε το μισθωτήριο παίρνουμε άμεσα αντίγραφο ανεξάρτητα πότε θα γίνει η ανάρτηση στο ΤΑΧIS. Μόνο με το αντίγραφο του μισθωτηρίου είμαστε κατοχυρωμένοι.

9]     Εάν απευθυνθούμε, σε μεσιτικό γραφείο, προσέχουμε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή γι’ αυτό ρωτάμε ποια είναι η αμοιβή του πριν προχωρήσουμε στην συνεργασία μαζί του και καταβάλουμε την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσουμε το σπίτι, που μας πρότεινε. Επομένως, πληρώνουμε, αφού υπογράψουμε το μισθωτήριο  με τον ιδιοκτήτη.

10]      Τα σπίτια τα επισκεπτόμαστε και τα ελέγχουμε, ημέρα και κατά προτίμηση άδεια.

11] Δεν επιτρέπουμε σε κανένα ούτε στον μεσίτη ούτε στον εκμισθωτή πιέσεις του είδους « πρέπει να μου απαντήσεις τώρα αμέσως αν θα το νοικιάσεις γιατί υπάρχει και άλλος ενδιαφερόμενος» μισθωτής. Πιέσεις αυτού του είδους μπορούν να μας οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις. Καλλίτερα να χάσουμε ένα σπίτι παρά να νοικιάσουμε λάθος σπίτι.

12] Αν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής του φοιτητή σε άλλη πόλη το αναφέρουμε στο μισθωτήριο κρατώντας το δικαίωμα να καταγγείλουμε την μίσθωση σε τέτοια περίπτωση διότι διαφορετικά σε περίπτωση μεταγραφής μπορεί να κληθούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο για όλη την διάρκεια της μίσθωσης που έχουμε υπογράψει. 

       Αυτές είναι οι ελάχιστες συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές και τους γονείς τους για την μισθωση της φοιτητικής κατοικίας. 

      Βεβαίως για κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι γονείς τους η για κάθε απορία δεν θα πρέπει να διστάζουν να επικοινωνουν με τα γραφεία του συλλόγου μας.