Μισθωτές, μη φύγετε από την επαγγελματική σας στέγη ή την κατοικία σας, ακόμα και αν έχει λήξει το μισθωτήριό σας, χωρίς να έρθετε σε επαφή με το Σύλλογό μας.


Μισθωτές, μη φύγετε από την επαγγελματική σας στέγη ή την κατοικία σας, ακόμα και αν έχει λήξει το μισθωτήριό σας χωρίς να έλθετε σε επαφή με τον σύλλογό μας


Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μισθωτές τόσο στην επαγγελματική μίσθωση όσο και στην μίσθωση κατοικίας είναι ότι λόγω της υποχρεωτικής εκ του νόμου ελάχιστης διάρκειας των 12 ετών όσον αφορά την επαγγελματική στέγη και των 3 ετών όσον αφορά την μίσθωση κατοικίας δεν έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το μίσθιο μετά την λήξη του συμβατικού  χρόνου της μίσθωσης και πριν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες.

    Παράδειγμα: μισθωτής καταστήματος που βρίσκεται επτά χρόνια σε ένα κατάστημα και είχε πενταετές συμβόλαιο και αυτό έχει λήξει, έχει την εντύπωση και μάλλον τη βεβαιότητα, είτε ότι μπορεί να κλείσει την επιχείρηση όποτε θέλει, είτε να αφήσει το συγκεκριμένο κατάστημα και να πάει κάπου αλλού, χωρίς συνέπειες, αφού έχει λήξει το μισθωτήριό του. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεδομένου ότι η επαγγελματική μίσθωσης ισχύει για 12 χρόνια δεσμεύεται για το διάστημα αυτό και αν αποχωρήσει πριν από τα 12 χρόνια υπάρχει κίνδυνος να υποχρεωθεί δικαστικά να καταβάλει όλα τα μισθώματα μέχρι την συμπλήρωση της 12 ετιας. Το ίδιο συμβαίνει και στην μίσθωση κατοικίας αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τα τρία χρόνια έστω και αν το μισθωτήριό του έχει λήξει.

    Μάλιστα το θέμα έχει φθάσει στον Άρειο Πάγο ο οποίος έκρινε ότι πράγματι ο μισθωτής δεσμεύεται να μην φύγει από το μίσθιο πριν την λήξη της νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης.

  Βεβαίως υπάρχει από τον νόμο πρόβλεψη με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο μισθωτής να αποχωρήσει πριν από την λήξη του νομίμου χρόνου [ ακόμη και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου] αλλά πάντα απαιτείται έγγραφη καταγγελία και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

  Για τον λόγο αυτό πρέπει σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποχωρήσετε από την επαγγελματική σας στέγη η την κατοικία σας πριν την λήξη του νομίμου χρόνου [δωδεκαετία και τριετία αντίστοιχα] να επικοινωνείτε με το Σύλλογό μας, ώστε οι νομικοί μας σύμβουλοι να σας συμβουλεύουν πώς πρέπει να κατοχυρωθείτε νομικά για να μην έχετε περιπέτειες.