ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  δικαιώματος καταγγελίας στην επαγγελματική στέγη απο τον μισθωτή


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

            

 Μετά την τροποποίηση του Π.Δ 34/95 για την επαγγελματική στέγη δεν ισχύει το δικαίωμα του μισθωτή να καταγγείλει την μίσθωση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου με τρίμηνη προειδοποιηση αποζημίωση.

        Εν σοβαρό θέμα που αγνοούν πολλοί επαγγελματίες που μισθώνουν επαγγελματικές στέγες και το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει ακόμη και σε οικονομική καταστροφή  είναι ότι με την τροποποίηση του Π.Δ 34/95 περί επαγγελματικής στέγης, για όσες μισθώσεις καταρτίζονται μετά την δημοσίευση του Νόμου 4242/2014 ο οποίος τροποποίησε το Π.Δ 34/95, δεν ισχύει το άρθρο 43 του Π.Δ 34/95 σύμφωνα με το οποίο ο μισθωτής οποιαδήποτε στιγμή μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της μίσθωσης δικαιούται να καταγγείλει την μίσθωση με τρίμηνη προειδοποίηση έστω και αν δεν έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης και να αποχωρήσει από το μίσθιο. Στην περίπτωση εκείνη με το παλαιό καθεστώς πλήρωνε ένα μίσθωμα αποζημίωση και δεν είχε καμία άλλη υποχρέωση.

    Σήμερα μετά την τροποποίηση του Π.Δ 34/95 το άρθρο αυτό καταργήθηκε και δεν ισχύει. Κατά συνέπεια ο  ενοικιαστής δεν έχει κατ αρχήν κανένα τρόπο να απαλλαγεί από τον συμβατικό χρόνο της μίσθωσης ακόμη και αν η επιχείρησή του δεν πάει καλά και έτσι κινδυνεύει να έχει κλείσει την επιχείρησή του  και παρόλα αυτά να υποχρεούται στην καταβολή του ενοικίου μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου κάτι βεβαίως που μπορεί να τον οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή. Βεβαίως η ρύθμιση αυτή είναι απαράδεκτη και την έχουμε καταγγείλει κατ επανάληψη αλλά δεν παύει να δημιουργεί τρομερά προβλήματα.

    Επειδή όμως μπορούν να προβλεφθούν ασφαλιστικές δικλείδες με το μισθωτήριο ώστε να μην βρεθεί ο μισθωτής κάποια στιγμή στην τρομερά δύσκολη θέση να έχει κλείσει την επιχείρησή του και να πληρώνει το μίσθωμα καλό είναι πριν υπογράψουμε νέο μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης  να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό και φυσικά ο σύλλογος είναι πάντα στην διάθεση των ενοικιαστών να τους συμβουλέψει πώς να αποφύγουν μία τέτοια κατάσταση.

      Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν κάποιος επαγγελματίας ενοικιαστής θέλει να αποχωρήσει από την επαγγελματική του στέγη πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου καλό είναι να επικοινωνεί με τον σύλλογό μας διότι μπορεί να βρεθούν άλλοι τρόποι καταγγελίας της μίσθωσης κατά περίπτωση.