Ενοικιαστές, προσοχή τι σπίτια παραλαμβάνετε, γιατί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου είναι πολύ αργά.Ενοικιαστές, προσοχή τι σπίτια παραλαμβάνετε, γιατί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου είναι πολύ αργά.


Πολλοί ενοικιαστές επισκέπτονται το Σύλλογο διαμαρτυρόμενοι ότι αφού υπέγραψαν το συμβόλαιο, τους παραδόθηκε ένα σπίτι σε άθλια κατάσταση όχι μόνο σε φθορές που είχε το σπίτι και τις είδαν μεν, αλλά τους υποσχέθηκε ο ιδιοκτήτης ότι θα τις φτιάξει δήθεν μόλις μπουν στο σπίτι, αλλά και για άλλα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν βλέποντας πολλές φορές μόνο μια φορά ένα σπίτι. Παράδειγμα, μέλος του Συλλόγου μας, μας κατήγγειλε ότι αφού υπέγραψε διετές μισθωτήριο και μπήκε στο σπίτι ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε καν θερμοσίφωνας, και ότι ούτε τα ρολά ανεβοκατέβαιναν καν, με αποτέλεσμα το σπίτι να είναι εκτεθειμένο στον καθένα. Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου ο ιδιοκτήτης δεν αναγνώρισε τίποτα, ενώ ο ενοικιαστής είχε ήδη υπογράψει ένα έντυπο μισθωτήριο με το οποίο αναγνώριζε ότι για όλες τις τυχόν επισκευές ευθύνη έχει μόνον ο ίδιος! Γι’ αυτό το λόγο καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας πριν υπογράψουν μισθωτήριο να έρχονται σε επικοινωνία με τα γραφεία του Συλλόγου ώστε να ενημερώνονται τι πρέπει να προσέξουν στη συγκεκριμένη περίπτωση ή κάποιους ειδικούς όρους που τυχόν πρέπει να συμπεριλάβουν στο μισθωτήριό τους, γιατί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου είναι αργά για ο,τιδήποτε.