Αποζημίωση Ενοικιαστή για Πλημμύρα


Αποζημίωση Ενοικιαστή για Πλημμύρα


Κρίθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ήταν υπεύθυνος για τις ζημιές, αφού δεν είχε κάνει καμία επισκευή και συντήρηση του κτιρίου.

Δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης έχει ο ενοικιαστής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης για οποιαδήποτε καταστροφή υπέστη λόγω εισροής υδάτων που οφειλόταν σε ελλιπή ή κακή συντήρηση του διαμερίσματος, για την οποία ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποζημιωθεί για κάθε υλική ζημιά που προξενήθηκε σε αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, πάτωμα, ρούχα κ.λπ.) ακόμα και για τα κέρδη που έχασε εφόσον αναγκάστηκε να κλείσει για κάποιο διάστημα την επαγγελματική του στέγη για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή εφόσον καταστράφηκαν τα προς πώληση προϊόντα και αναγκάστηκε να παραγγείλει νέα. Επειδή δε η υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη που εγκαταλείπει το ακίνητο για μεγάλο διάστημα χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση και τις κατάλληλες επισκευές αποτελεί αδικοπραξία, μπορεί να αξιωθεί αποζημίωση και για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ενοικιαστής για την ταλαιπωρία, τη στενοχώρια κ.λπ. που δοκίμασε.

Με απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν είχε κάνει καμία συντήρηση και επισκευή επί μία δεκαετία τουλάχιστον σε ένα παλαιό κτίριο, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος να διατηρεί σε άριστη κατάσταση το διαμέρισμα που νοίκιαζε, οφείλει να αποζημιώσει τον ενοικιαστή με ποσό 23.000 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους.

Και τούτο διότι από το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαπιστώθηκε ότι ύστερα από μία νεροποντή μπήκαν νερά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επειδή υπήρχαν τρύπες σε φωταγωγούς, κακή κατασκευή, σπασμένα τζάμια και ρηγματώσεις της οροφής, κακοσυντηρημένα λούκια απορροής των νερών της βροχής κ.λπ.

Έτσι, από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του ίδιου ιδιοκτήτη, τα νερά πέρασαν στο ισόγειο, το οποίο είχε νοικιάσει ως επαγγελματική στέγη, καταστρέφοντας τα ντουλάπια κουζινών που ήταν προς πώληση, μοκέτες, ψευδοροφή, τοίχους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επέδειξε αμελή συμπεριφορά όσον αφορά στη συντήρηση του διαμερίσματος, δεν μπορεί να μετακυλίσει τη σχετική ευθύνη στον ενοικιαστή.