Επικοινωνία

ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών | Ενοίκια, Ενοικίαση, Ενοικιαστής, Μίσθωση, Μισθώματα, Μείωση Ενοικίου, Μισθωτήριο, Κοινόχρηστα, Δαπάνες Κοινοχρήστων, Εκμισθωτής, Ιδιοκτήτες Ακινήτων, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ενοικιαστή, Αύξηση - Μείωση Ενοικίου, Παράταση - Λύση Μίσθωσης, Έξωση Ενοικιαστή Λόγω Λήξης Συμβολαίου - για Ιδιοκατοίκηση, Επαγγελματική Μίσθωση, Αγωγή Έξωσης Ενοικιαστή για Οφειλή Ενοικίων, Διαταγή Απόδοσης Χρήσης Μισθίου, Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίας - Επαγγελματικής Μίσθωσης

Σε περιμένουμε για ενημέρωση, οργάνωση και πληροφορίες στα γραφεία μας: 


Μενάνδρου 66, 3ος όροφος Τ.Κ. 104 32 Aθήνα

Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00 - 21:00


✆  210 5231848


✆  210 5246982


✆  210 5229720


Για επείγοντα:  6986639190 

  

Email: pasype@hotmail.com