Διαταγή απόδοσης μισθίου. Μια ωρολογιακή βόμβα στα χέρια του μισθωτή.


ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ MIA ΩΡOΛΟΓΙΑΚH ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 662 Α  Κ.Πολ.Δ.: «Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662 Β έως Η μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της  μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή 15  τουλάχιστο ημέρες  πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων εντός των 15 ημερών αποδεικνυομένη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Τούτο ισχύει μόνο μία φορά».

  Η έννοια του άρθρου αυτού το οποίο πολλοί ενοικιαστές δεν γνωρίζουν είναι ότι αν ο ενοικιαστής καθυστερήσει έστω και ένα μίσθωμα και ο εκμισθωτής του αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία για την καθυστέρηση ο ενοικιαστής υποχρεούται εντός 15 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου δηλώσεως να εξοφλήσει το μίσθωμα  Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης  μισθίου η οποία εκδίδεται άμεσα χωρίς καν να κληθεί ο ενοικιαστής να πει τις απόψεις τους. Η διαταγή απόδοσης μισθίου κοινοποιείται στον ενοικιαστή και μετά την πάροδο 20 ημερών μπορεί να γίνει η έξωση. Είναι φανερό ότι με την διαδικασία αυτή ο ενοικιαστής μπορεί να βρεθεί στον  δρόμο μέσα σε χρονικό διάστημα  35 ημερών συνολικά . Μάλιστα όπως αναφέρουμε και στο κεντρικό μας άρθρο οι προθεσμίες αυτές  όπως ίσχυαν αρχικά ήταν 30 ημέρες για την εξώδικο δήλωση και 25 περίπου για την έξωση οι οποίες όμως πρόσφατα συντμήθηκαν αφού προφανώς η βουλή έκρινε ότι εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης της μεταπολεμικής περιόδου ο μισθωτής δεν δικαιούται καμίας επιείκειας η μάλλον δικαιούται λιγότερης επιείκειας από αυτή που εδικαιούτο σε περιόδους  οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης.

     Η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ισχύει περίπου 20 χρόνια πλην όμως στο παρελθόν η εφαρμογή της ήταν πιο περιορισμένη με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ενοικιαστών να μην γνωρίζει ακριβώς την διαδικασία και τους κινδύνους που δημιουργεί ενώ είναι γεγονός ότι δεν την γνώριζαν και αρκετοί ιδιοκτήτες.

    Το τελευταίο όμως διάστημα έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας και έχουν πλέον αυξηθεί κατακόρυφα οι εκδιδόμενες διαταγές απόδοσης μισθίου. Μάλιστα μετά και την σύντμηση των προθεσμιών αναμένεται ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

   Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι ενοικιαστές να είναι πλέον πολύ προσεκτικοί. Μία φαινομενικά αθώα εξώδικη δήλωση για την καθυστέρηση κάποιων μισθωμάτων   αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη φάση της διαταγής απόδοσης μισθίου και μάλιστα αν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερών χωρίς να εξοφληθούν τα μισθώματα τότε ο εκμισθωτής μπορεί να προχωρήσει στην έξωση έστω και αν στην συνέχεια ο μισθωτής τον εξοφλήσει.

        Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε κανένα έγγραφο και κανένα εξώδικο που μας αποστέλλεται όσο αθώο και αν είναι διότι μπορεί να μας οδηγήσει στην έξωση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς να το καταλάβουμε.

             Οποιοδήποτε έγγραφο και αν μας κοινοποιηθεί θα πρέπει να επικοινωνούμε αμέσως με τα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών ούτως ώστε να εκτιμηθεί αρμόδια και να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί πριν είναι αργά.

     Οι καιροί έχουν αλλάξει δραματικά και οι ενοικιαστές θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση για να μην έχουν αναπάντεχες και δυσάρεστες εκπλήξεις