ΤΟ ΜΕΡΑ 25  ΕΣΤΕΡΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 


Ανακοίνωση του τομέα Οικονομίας και Οικονομικών του Μέρα 25 για τις εξώσεις

23 Ιουνίου 2020

Η οικονομική κρίση «χτυπά την πόρτα» όλο και περισσότερων οικογενειών που αδυνατούν ν’ ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα. Τα οικονομικά βάρη  συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα αρκετοί ν’ αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και το ενοίκιό τους. Οι εξώσεις λόγω μη καταβολής του μισθώματος έχουν  αυξηθεί δραματικά.

Για τα επαγγελματικά ακίνητα έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες ότι πολλοί ιδιοκτήτες επιμένουν στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου χωρίς μείωση, στην άμεση καταβολή των ενοικίων που δεν έχουν καταβληθεί το διάστημα της καραντίνας ή σε παράλογες απαιτήσεις για αυξήσεις, απειλώντας με εξώσεις τους ενοικιαστές.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΠΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ)  εφιστά την προσοχή  ότι το μέτρο για καταβολή μειωμένου ενοικίου δεν λύνει το πρόβλημα αν δεν συνδυαστεί με αναβολή εξώσεων για έξι μήνες και σημειώνει ότι αυτό είναι που ζητάει επίμονα ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε. από το υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να λάβει απάντηση.

Το  Μέρα25 από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, στάθηκε αλληλέγγυο στον αγώνα επαγγελματιών και εργαζόμενων. Συνομιλούμε με συλλογικότητες επαγγελματίες και κοινωνικούς εταίρους στην προσπάθεια μας για ρεαλιστικές λύσεις εξόδου από την ύφεση, την φτώχεια και την ανεργία.  Τα νοικοκυριά ,οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι  έμποροι πρέπει να στηριχθούν δυναμικά και άμεσα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν. Αυτό που προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, είναι να επαναφέρουμε την κοινωνία στον στίβο του πολιτικού αγώνα για αλλαγή των υφεσιακών πολιτικών της Ε.Ε. και της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι οι θέσεις και τα αιτήματα του ΠΑ.ΣΥ.ΠΕ  κινούνται σε αυτή τη λογική, το ΜΕΡΑ25, στηρίζει κάθε πρωτοβουλια που θέτει τις βάσεις για ανοιχτό διάλογο και ανάδειξη προτάσεων ουσίας.

I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

1] Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης στα 12 έτη τουλάχιστον με διατήρηση του δικαιώματος ιδιόχρησης και ανοικοδόμησης όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του Π. Δ 34/95 [άρθρα 16 έως 36 του Π.Δ 34/95

2] Επέκταση της ισχύος του άρθρου 43 του Π.Δ 34 [μεταμέλεια μισθωτή] και στις μισθώσεις που καταρτίζονται μετά την ισχύ του Ν.4242/2014. ήτοι μετά την 1/3/2014.

II. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

1] Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης 6 έτη με δικαίωμα του εκμισθωτή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου και της αρχικής τριετίας για ιδιοκατοίκηση του ιδίου και τυχόν ενηλίκων τέκνων του εφ όσον δεν διαθέτουν άλλη κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

2] Αποζημίωση του μισθωτή και δικαίωμα επανεγκατάστασης αν ο εκμισθωτής δεν πραγματοποιήσει την ιδιοκατοίκηση εντός 3 μηνών από την απόδοση του μισθίο

3] Επαναφορά του ανώτατου επιτρεπόμενου μισθώματος όπως ίσχυε στο παρελθόν [Ν 1703/87] Το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα να υπολογίζεται σε ετήσιο ποσοστό επι της αντικειμενικής αξίας του μισθίου [προτεινόμενο ποσοστό 4% ].

III Δικαίωμα στο Δικαστήριο που διατάσει την έξωση του ενοικιαστή να χορηγεί την εύλογη προθεσμία που κατά την κρίση του απαιτείται για να αποδώσει ο μισθωτής το μίσθιο.

https://mera25.gr/announcement/anakinosi-tou-tomea-ikonomias-ke-ikonomikon-tou-mera-25-gia