ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ 20/3/2019


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 66  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 5231848,  210 5246982,  6944 305309

Email: pasype@hotmail.com

www.pasype.gr

     

Κοινοποίηση

«Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλεξ. Χαρίτση 

Προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλ. κα Θεανώ Φωτίου

Προς τον Γενικό Γραμματέα της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

ΚΟΙΝ: Προς τον Πρόεδρο της ΗΔΙΚΑ κ. Αναστάσιο Τάγαρη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών καλεί την κυβέρνηση να τροποποιήσει άμεσα την ΚΥΑ Δ13οικ.10747/256 περί επιδότησης ενοικίου  σε σχέση με την διαδικασία χορήγησης του επιδόματος ενοικίου διότι όπως έχουν τεθεί οι προυποθέσεις η πλειοψηφία των ενοικιαστών γίνεται θύμα εκβιασμών από την πλευρά των εκμισθωτών

Σύμφωνα  με την πιο πάνω ΚΥΑ  βασική και απαραίτητη προυπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος ενοικίου είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στο οποίο δεν θα πρέπει να έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος αλλιώς ο μισθωτής  χάνει  το δικαίωμα επιδότησης,.

Η προυπόθεση αυτή δημιουργεί τρομερά προβλήματα στους ενοικιαστές και  τους καθιστά αντικείμενα εκβιασμού από την πλευρά των εκμισθωτών.

  Η πλειοψηφία των ενεργών μισθώσεων κατοικίας [ άνω του 50%]   αυτή την στιγμή είναι αορίστου χρόνου ήτοι έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος τους και ενώ εκ του νόμου αναγνωρίζεται η μίσθωση αορίστου χρόνου ως μίσθωση αποφέρουσα όλα τα εκ του νόμου και της σύμβασης αποτελέσματα εν τούτοις δεν αναγνωρίζεται ως ενεργής μίσθωσης για την επιδότηση ενοικίου..

   Εξ άλλου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1703/87, όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2235/94  και  το οποίο εξακολουθεί να ισχύει  μέχρι σήμερα   η μίσθωση κατοικίας ισχύει για τρία χρόνια έστω και αν έχει συμφωνηθεί για μικρότερο η αόριστο χρονικό διάστημα. Συνέπεια της διάταξης αυτής είναι ότι μία μίσθωση κατοικίας  ισχύει υποχρεωτικά για τρία χρόνια έστω και αν στο μισθωτήριο έχει αναγραφεί μικρότερο χρονικό διάστημα και μάλιστα για την ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης [τριετία]  δεσμεύεται τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής. Το παράδοξο είναι ότι ακόμη και αυτή η μίσθωση αν έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος έστω και αν δε έχει παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια [τριετία] ενώ νομικά είναι καθόλα ισχυρή και δεσμευτική και για τις δύο πλευηρές, δεν αναγνωρίζεται ως ενεργής μίσθωσης για την επιδότηση ενοικίου.

    Αποτέλεσμα των πρωτοφανών αυτών νομικών ατοπημάτων,  είναι ότι οι ενοικιαστές  πέφτουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις θύματα εκβιασμού αφού οι ιδιοκτήτες προκειμένου να παρατείνουν  ηλεκτρονικά ακόμη και μία μίσθωση που σύμφωνα με τον νόμο είναι ενεργής, ώστε  να δυνηθεί ο ενοικιαστής να εισπράξει το επίδομα ενοικίου απαιτούν υπερβολικές αυξήσεις που πολλές φορές υπερβαίνουν το ήμισυ του τελικού επιδόματος ενώ παράλληλα απαιτούν από τον μισθωτή να πληρώσει και το πρόστιμο που ενδεχομένως επιβληθεί λόγω τυχόν εκπροθέσμου παράτασης.

    Θεωρούμε απαράδεκτο λόγω μίας νομικής αστοχίας της ΚΥΑ   να αναγκάζεται ο ενοικιαστής να δώσει πάνω από το μισό επίδομα στον ιδιοκτήτη και να πληρώσει και το πρόστιμο που βαρύνει τον ιδιοκτήτη για να εξασφαλίσει μία τυπική προυπόθεση  της επιδότησης ενώ έχει όλες τις ουσιαστικές προυποθέσεις

   Καλούμε  την κυβέρνηση να  τροποποιήσει την Κ.Υ.Α και να αλλάξει τις τυπικές προυποθέσεις της επιδότησης καταργώντας την υποχρεωτικότητα του ενεργούς ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

    Υπάρχουν άλλες ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην εισπράξουν την επιδότηση άτομα που δεν την δικαιούνται και υπάρχουν άλλοι τρόποι να αποδειχθεί ότι πράγματι ο ενοικιαστής διαμένει στην κατοικία που δηλώνει και καταβάλει το μίσθωμα που δηλώνει ώστε να δικαιούται την επιδότηση.

  Είναι απαράδεκτο ένα κοινωνικό μέτρο που αποβλέπει στην ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ενοικιαστών να αποβαίνει για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους σε ευκαιρία των ιδιοκτητών να αυξήσουν το μίσθωμα και τελικά ένα σημαντικό μέρος του επιδόματος να καταλήγει στην τσέπη των ιδιοκτητών η να χάνεται.

                                      ΑΘΗΝΑ 20 Μαρτίου 2019

                                              ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε