ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ


ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών είναι να αυξηθεί η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας από 3 χρόνια που είναι σήμερα σε 6. Η εξαετία είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει μία οικογένεια να ξαναμπεί στην διαδικασία μετακόμισης. Τα 6 χρόνια είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται ώστε οι οικογένειες να μην είναι συνεχώς υπό διωγμό και τα παιδιά να μην αναγκάζονται να αλλάζουν σχολείο λόγω μετακόμισης. Επίσης να δοθεί στο Δικαστήριο δυνατότητα να χορηγεί κατά περίπτωση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του μισθωτή, εύλογη προθεσμία  να παραδώσει το μίσθιο όταν ενάγονται λόγω λήξεως της μίσθωσης. Σήμερα η προθεσμία που μπορεί να δώσει το δικαστήριο είναι 30 ημέρες το πολύ κάτι που βεβαίως είναι απαράδεκτο

Θα πρέπει επίσης  να υπάρξουν παρεμβάσεις στην ανεξέλεγκτη χρήση της πλατφόρμας airbnb και άλλων αντίστοιχων πλατφόρμων βραχυχρόνιων μισθώσεων ώστε να προστατευθεί η μίσθωση της οικογενειακής στέγης αλλά και η αλλοίωση της μορφής ολόκληρων γειτονιών που έχουν φθάσει στο σημείο το 60% και 70% των σπιτιών να νοικιάζονται μέσω airbnb με αποτέλεσμα την αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού.

Βεβαίως με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και την ραγδαία αύξηση των μισθωμάτων που παρατηρείται το τελευταίο έτος σε πολλές περιοχές πιθανόν να απαιτηθεί στο μέλλον και παρέμβαση της πολιτείας ως προς το Ανώτατο Επιτρεπόμενο Μίσθωμα [Α.Ε.Μ] νομοθετικές παρεμβάσεις που υπήρξαν και στο παρελθόν.

Σε πολλές Ευρωπαικές χώρες υπάρχει αυξημένη προστασία στην μίσθωση κατοικίας και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει στην Ελλάδα η οποια εν τοις πράγμασι είναι ανύπαρκτη