Κοινόχρηστα: Ο μεγάλος γρίφος


Κοινόχρηστα : Ο μεγάλος γρίφος


Ειδοποιητήρια που δεν πληρώνονται ποτέ. Ένας διαχειριστής εν εξάλλω, που με σημειώματα στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας προσπαθεί να συγκεντρώσει τις οφειλές όλων των ιδιοκτητών και ενοίκων της πολυκατοικίας. Φωνές στους κοινόχρηστους διαδρόμους και στο ασανσέρ, με την απειλή... «Θα σε πάω στα δικαστήρια!».

Στη μικρή καθημερινότητά μας, ο βραχνάς των κοινόχρηστων χρεών σε μια πολυκατοικία, το πετρέλαιο, οι λογαριασμοί των κοινόχρηστων χώρων, η συντήρηση του κήπου, εύκολα μετατρέπονται σε δικαστική υπόθεση. Κάθε εβδομάδα τα πινάκια των πολιτικών δικαστηρίων γεμίζουν από υποθέσεις «κοινοχρήστων», με ενάγοντες και εναγομένους συγγενείς και γείτονες που διεκδικούν τα χρήματά τους, συνήθως με γλαφυρό τρόπο.

Το ερώτημα που θέτουν συνεχώς τα μέλη μας είναι ποια κοινόχρηστα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ποια τον ενοικιαστή. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι πολύ δύσκολη, διότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να διαχωρίζει σαφώς τις δύο αυτές κατηγορίες και έτσι δημιουργούνται συνεχώς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, ακόμη και διαπληκτισμοί.

Έχει, όμως, ερμηνευθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης τον ενοικιαστή βαρύνουν τα κοινόχρηστα που αφορούν τη λειτουργία του κτιρίου και την τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ τον ιδιοκτήτη βαρύνουν οι πάσης φύσεως έκτακτες επισκευές και κυρίως αυτές που έχουν μεγάλο κόστος διότι δεν είναι δυνατόν ο ενοικιαστής να επιβαρύνεται με δαπάνες σοβαρών επισκευών με υψηλό κόστος και μάλιστα όταν οφείλονται σε παλαιότητα του κτιρίου και φθορά εκ του χρόνου επισκευές, των οποίων η απόσβεση θα γίνει σε βάθος χρόνου, όταν ο ενοικιαστής δεν θα βρίσκεται πιθανόν πλέον στο κτίριο και οι οποίες βεβαίως παραμένουν σε όφελος του κτιρίου και του μισθίου.

Όμως είναι πρακτική πολλών ιδιοκτητών, αλλά και διαχειριστών πολυκατοικιών, ακριβώς λόγω ελλείψεως ακριβούς νομοθετικού πλαισίου, να επιβαρύνουν τους ενοικιαστές και με κοινόχρηστα που κανονικά βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ενοικιαστές δεν θα πρέπει να πληρώνουν κοινόχρηστα χωρίς να τα ελέγξουν.

Αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το ποια κοινόχρηστα οφείλουν να πληρώσουν και ποια όχι θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών, πριν πληρώσουν ποσά τα οποία δεν οφείλουν.