Η διαταγή απόδοσης μισθίου έχει πολύ μικρή προθεσμία από την κοινοποίηση μέχρι την έξωση. Για τον λόγο αυτό αν σου κοινοποιηθεί οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με καθυστέρηση μισθώματος μην το αμελήσεις. Επικοινώνησε αμέσως με τον Σύλλογο.


ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

      Σύμφωνα με το άρθρο 662 Α εως Η  Κ.Πολ.Δ. μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος  εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί στον μισθωτή με δικαστικό επιμελητή 15  τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η διαταγή απόδοσης μισθίου κοινοποιείται στον μισθωτή και μετά την πάροδο 20 ημερών μπορεί να γίνει η έξωση. Είναι φανερό ότι με την διαδικασία αυτή ο ενοικιαστής μπορεί να βρεθεί στον  δρόμο μέσα σε χρονικό διάστημα  35 ημερών συνολικά.

   Ο  μισθωτής έχει προθεσμία 15 εργασίμων  ημερών  να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης μισθίου. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την έξωση αλλά πρέπει επί πλέον της ανακοπής να ασκηθεί και αίτηση αναστολής και να ζητηθεί προσωρινή διαταγή. Η προσωρινή διαταγή πρέπει  να εκδικαστεί μέσα στις 20 ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής διαφορετικά η έξωση μπορεί να γίνει έστω και αν έχουν γίνει από τον μισθωτή  όλες οι άλλες νομικές ενέργειες που απαιτούνται.

   Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αντίδρασης του μισθωτή είναι ελάχιστος και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα αν δεν θέλει να βρεθεί στον δρόμο.

        Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε κανένα έγγραφο και κανένα εξώδικο που μας αποστέλλεται όσο αθώο και αν είναι διότι μπορεί να μας οδηγήσει στην έξωση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς να το καταλάβουμε.

             Οποιοδήποτε έγγραφο και αν μας κοινοποιηθεί θα πρέπει να επικοινωνούμε αμέσως με τα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών ούτως ώστε να εκτιμηθεί αρμόδια και να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί πριν είναι αργά.

     Οι καιροί έχουν αλλάξει δραματικά και οι ενοικιαστές θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση για να μην έχουν αναπάντεχες και δυσάρεστες εκπλήξεις