Διαρροή νερού. Ποιος πληρώνει την δαπάνη. 


   ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

 

       Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί ενοικιαστές είναι αυτό της διαρροής  νερού από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του μισθίου που σημειώνεται πολλές φορές σε σημεία ευρισκόμενα  μετά τον υδρομετρητή της εταιρείας ύδρευσης αλλά σε σημεία που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έρχεται ένας υπέρογκος λογαριασμός και να τίθεται το θέμα ποιος θα τον πληρώσει. Στις περισσότερες φορές ο εκμισθωτής αρνείται να τον πληρώσει και έτσι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα’

       Ποιος όμως βαρύνεται με την πληρωμή του λογαριασμού αυτού.

       Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ.574 και 575 Αστικού Κώδικα   σαφώς προκύπτει ότι με τη σύμβαση μισθώσεως ο εκμισθωτής [ιδιοκτήτης] υποχρεούται να παραχωρήσει στο μισθωτή [ενοικιαστή] το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να το διατηρεί κατάλληλο  καθόλη τη διάρκεια της μισθώσεως.

   Μεταξύ των απαραίτητων προϋποθέσεων για να είναι το μίσθιο κατάλληλο για την χρήση που συμφωνήθηκε είναι και η απρόσκοπτη παροχή ύδατος αφού χωρίς αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

  Κατά συνέπεια με αυτή την έννοια  ο εκμισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην παροχή νερού και φυσικά να καταβάλει και την δαπάνη για την διαρροή αφού αν δεν καταβληθεί θα διακοπεί η παροχή με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χρήση του μισθίου και να μην πληρούνται οι υποχρεώσεις του νόμου.

      Κατά συνέπεια κατ αρχήν την υποχρέωση για την καταβολή της δαπάνης από την διαρροή φέρει ο εκμισθωτής  {ιδιοκτήτης]

      Όμως επειδή πολλές φορές μπορεί η τελική κρίση να εξαρτάται και από την διατύπωση του μισθωτηρίου η ακόμη και από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η διαρροή και υπάρχει κίνδυνος αν ο μισθωτής αρνηθεί άνευ άλλου να πληρώσει την δαπάνη, να βρεθεί εκτεθειμένος, καλό είναι να εξετάζεται ειδικά η κάθε περίπτωση πριν προβούμε σε οριστική απόφαση για το ποιόν επιβαρύνει η κατανάλωση του νερού για να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες και προστριβές.

    Οι έμπειροι νομικοί του συλλόγου μας μπορούν να σας πουν υπεύθυνα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ποιόν τελικά βαρύνει η δαπάνη. Αν λοιπόν έχετε τέτοιο πρόβλημα μην διστάσετε να απευθυνθείτε στον σύλλογό μας.