Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών
Τι προτείνουμε για την Επαγγελματική Στέγη


Το υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει άμεσα να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές του υπάρχοντος νομικού πλαισίου του Π.Δ. 34/1995 και να υιοθετήσει τις προτάσεις του Συλλόγου, τονώνοντας έτσι τους επιχειρηματίες-ενοικιαστές, διότι τα μικρομεσαία καταστήματα είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και πρέπει να επιβιώσουν. Παραθέτουμε τις τέσσερις βασικές αλλαγές που έχουμε προτείνει: 

1. Άνοδος της υποχρεωτικής διάρκειας μίσθωσης από 12 στα 16 χρόνια. Η μίσθωση των 16 ετών δημιουργεί ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης για την επιχείρηση και ταυτόχρονα αποτελεί επαρκές διάστημα απόσβεσης της επένδυσης και απόδοσης ικανοποιητικού κέρδους του κεφαλαίου και της εργασίας.

2. Αύξηση της αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας στα 36 μισθώματα, από 24 που είναι σήμερα. Η αποζημίωση αυτή ζητείται να αποδίδεται σε κάθε περίπτωση αποχώρησης της επιχείρησης από το ακίνητο, ακόμα και της οικειοθελούς.

3. Αποζημίωση για τους επιχειρηματίες ακόμη και όταν η έξωση γίνει μετά τη συμπλήρωση 16 χρόνων στο ακίνητο, πράγμα που δεν ισχύει σήμερα.

4. Επαναφορά της υποχρέωσης του εκμισθωτή να μην ασκήσει στο μίσθιο, για δύο χρόνια μετά τη λήξη, την ίδια δραστηριότητα με τον παλαιό μισθωτή, η οποία κακώς καταργήθηκε και επιτρέπει στον επόμενο μισθωτή ή στον εκμισθωτή να λεηλατήσει την πελατεία του παλαιού μισθωτή.