Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών
Μισθωτές, συμβουλευτείτε τον σύλλογό μας για ολα τα θέματά σας σχετικά με την μίσθωση.

 

Πολλοί ενοικιαστές κατοικιών και επαγγελματικών μισθώσεων αισθάνονται αβοήθητοι και δεν έχουν τη γνώση για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών μέσω των εξειδικευμένων και έμπειρων νομικών του επιδιώκει να προστατεύει και να ενδυναμώνει τους ενοικιαστές βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, επιλύοντας με τον καλύτερο τρόπο για αυτούς, τα προβλήματα που ανακύπτουν τόσο κατά την διάρκεια της μίσθωσης όσο και κατά την λύση αυτής, και αφορούν σε:
  • επισκευές ή συντήρηση του μισθίου από τον ιδιοκτήτη τους
  • καταγγελία της μίσθωσης και αποχώρηση τους από το μίσθιο
  • προστασία τους σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής του ενοικίου και παράνομες εξώσεις
  • επιστροφή της εγγύησης κατά την αποχώρησή τους
  • μειώσεις μισθωμάτων και αναπροσαρμογών αυτών
  • διαφορές με την διαχείριση και την έκδοση κοινοχρήστων
και πολλά άλλα, χρησιμοποιώντας εάν χρειασθεί όλα τα ένδικα μέσα, τα οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία σαράντα ετών περίπου και άριστη γνώση του αντικειμένου των μισθώσεων καθιστά τον Σύλλογό μας ως το μόνο πραγματικό καταφύγιο του ενοικιαστή για να προστατευτεί και να βρει το δίκιο του.