ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

                                   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

        Από 1 Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος επί των μισθωμάτων ο οποίος ανήρχετο σε 1,5% για τις κατοικίες έως 300 τ.μ και σε 3% για τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ και την επαγγελματική στέγη. Κατά συνέπεια όσοι μισθωτές,  έχουν όρο στο μισθωτήριό τους και καταβάλλουν συμπληρωματικό φόρο είτε 1,5% είτε 3% δικαιούνται πλέον να μην τον καταβάλλουν σε περίπτωση δε που έχουν καταβάλλει τέτοιο φόρο μέσα στο 2015 δικαιούνται να τον αναζητήσουν από τον εκμισθωτή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

        Επειδή ενδεχομένως κάποιοι εκμισθωτές αμφισβητήσουν το δικαίωμα αυτό του μισθωτή και επειδή πολλές φορές δεν είναι απόλυτα σαφές αν καταβάλλεται ο συμπληρωματικός φόρος αφού πολλές φορές έχει ενσωματωθεί στο ενοίκιο μετά από συμβατικές αναπροσαρμογές καλό είναι τα μέλη μας να επικοινωνούν μαζί μας αν αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με το θέμα αυτό.

Comments