Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών
Επικοινωνία

ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών | Πανελλήνιος Σύλλογος Ενοικιαστών | Ενοικίαση - Μίσθωση - Μισθώματα - Μείωση Ενοικίου - Συμβόλαιο Μίσθωσης

Σε περιμένουμε για ενημέρωση,
οργάνωση και πληροφορίες
στα γραφεία μας: 


Μενάνδρου 66, 3ος όροφος
Τ.Κ. 104 32 Aθήνα

(Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-20:30)


Tηλ: 210 5231848 - 210 5246982
                    
210 5229720   
         
Κιν.  6986639190 [ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ]

  

  Email: pasype@hotmail.com