Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών θεωρεί ανεπαρκέστατα τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση σχετικά με την καταβολή του ενοικίου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πού διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους και συγκεκριμένα το μέτρο της καταβολής του 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Όταν είτε εκ των πραγμάτων είτε λόγω της υποχρεωτικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης εκμηδενίζονται κυριολεκτικά τα εισοδήματα του επαγγελματία είναι αδύνατον να καταφέρει να καταβάλει το 60% του μισθώματος και είναι παράλογο να υποχρεωθεί να το καταβάλει.

Η διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική και μάλιστα ο επιχειρηματίας που παραβεί την διακοπή διώκεται και ποινικά. Πως λοιπόν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτόν τον επιχειρηματία να πληρώσει ενοίκιο όταν υποχρεούται να κλείσει την επιχείρησή του και πως είναι δυνατόν να διώκεται ποινικά αν ανοίξει την επιχείρησή του και να κινδυνεύει να διωχθεί και αστικά αν δεν πληρώσει το ενοίκιο.

Υπάρχουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που καταβάλουν ενοίκια αρκετών χιλιάδων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα ακροβατούσαν μεταξύ εσόδων και εξόδων και με δυσκολία επιβιώνουν δεδομένου μάλιστα ότι προέρχονται από μία μακροχρόνια οικονομική κρίση και δεν έχουν αποθεματικά κεφαλαίων. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις που επένδυσαν τεράστια κεφάλαια στον τουρισμό και τα έσοδά τους εκμηδενίσθηκαν. Είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν σε αντικειμενική αδυναμία να καταβάλλουν και το 60% του ενοικίου όταν θα έχουν μηδενικά έσοδα και θα οδηγηθούν στην καταστροφή.

Μόνη βιώσιμη λύση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η πρόταση του συλλόγου ενοικιαστών για πλήρη αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ενοικίου εκ μέρους των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν διακόψει υποχρεωτικά την λειτουργία της επιχείρησής τους η εκ των πραγμάτων εκμηδενίσθηκαν τα έσοδά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική διακοπή και καταβολή μειωμένου μισθώματος για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και εν συνεχεία αναλόγως της διάρκειας της κρίσης και των οικονομικών εξελίξεων με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την υποχρέωση η μη καταβολής ενοικίου καθώς και για το ποσοστό στο οποίο θα πρέπει να ανέλθει το ενοίκιο αν καταβληθεί.

ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Για το Δ.Σ